ANA SAYFA I BÖLÜM 1 I BÖLÜM 2 I BÖLÜM 3 I BÖLÜM 4 I BÖLÜM 5 I BÖLÜM 6 I KAYNAKÇA I ÖZGEÇMİŞ


ÖZGEÇMİŞ

1965 - Mart ayında Gölcük/Kocaeli'nde doğdu.

1982 - Haziran ayında Ankara Atatürk Lisesi, matematik bölümünden mezun oldu.

1982 - Kasım ayında,İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde yüksek öğrenimine başladı.

1986 - Eylül ayında Yıldırım Sağlıkova Mimarlık Bürosu'nda göreve başladı. Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi ve Robert Kolej Ek Binaları projelerinde görev aldı.

1987 - Şubat ayında yüksek öğrenimini tamamladı.

1987 - Ekim ayında, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım dalında Y. Lisans öğrenimine başladı.

1988 - Mayıs ayında İstanbul Santek Ltd.Şti.'de Prof. K.A. Aru'nun yanında göreve başladı.Çeşitli otel, tatilköyü, hastahane ve sosyal tesis projelerinde görev aldı.

1990 - Mart ayında, "Mekan Teorileri ve Kent Formunu Oluşturan Faktörler Bir Araştırma" konulu tezi ile Y.Lisans eğitimini tamamladı.

1991 - Ekim ayında, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım dalında Doktora öğrenimine başladı.

1991 - M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi ŞBPB.nde Beyoğlu Güzelliştirme Projesinde görev aldı.

1992 - "Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecelerini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi" konulu doktora tezinin çalışmalarına başladı.

1995 - Ağustos ayında, Yapı Merkezi İnşaat ve San A.Ş. nin şirketler grubu bünyesindeki Yapı Konut İnşaat San A.Ş. de Tasarım ve Kontrol Mimarı olara göreve başladı.

1995 - Ağustos ayında aynı şirkette, Prof.Dr.Mehmet Çubuk yönetiminde "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak-Basmane Arası Koruma İmar Planı Kentsel Tasarım Projesi"nde uzman olarak görev aldı.